Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Transparency

Cwynion ac Ymddygiad

Cwynion yn erbyn Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Nid oes unrhyw Gŵyn sydd wedi cael ei dwyn i sylw'r Comisiynydd wedi cael ei chadarnhau gan Banel yr Heddlu a Throseddu.

Penodwyd Alun Michael yn Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru gyntaf ar 21 Tachwedd 2012 ac yna cafodd ei ailethol ar 5 Mai 2016 gyda 204,874 o bleidleisiau (68.1%). Mwyafrif o 108,814 o bleidleisiau dros ei ymgeisydd agosaf.

Yn ystod y cyfnod cyfan, 7 cwyn yn unig sydd wedi cael eu dwyn i sylw Panel yr Heddlu a Throseddu. Mae'r Gorchymyn Gwybodaeth Benodedig ond yn ei gwneud yn ofynnol i'r Comisiynydd restru nifer y cwynion yn unig (p'un a gânt eu profi ai peidio). Er mwyn sicrhau tryloywder, mae Alun Michael wedi darparu manylion pellach am bob cwyn yn y tabl isod. Nid yw hunaniaeth yr achwynwyr wedi cael eu cyhoeddi er mwyn parchu eu cyfrinachedd.

Dyddiad

Natur eich cwyn

Canlyniad

     
     

 

Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >