Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Transparency

Y Bwrdd Strategol

Bwrdd Strategol y Comisiynydd yw’r strwythur ffurfiol y mae’r Comisiynydd, y Prif Gwnstabl a’u timau arweinyddiaeth yn ei ddefnyddio i bennu cyfeiriad Heddlu De Cymru.

Ochr yn ochr â gwneud penderfyniadau ffurfiol, mae’r Bwrdd yn system bwysig ar gyfer sicrhau bod Heddlu De Cymru’n effeithlon ac yn effeithiol drwy ddal y Prif Gwnstabl i gyfrif – sef dyletswydd gyfreithiol y Comisiynydd.

Diben y Bwrdd yw:

  • Archwilio perfformiad;
  • Cytuno ar gyfeiriad strategol; a
  • Thrafod unrhyw risgiau posibl i’r sefydliad.

Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd yn fisol lle ceir trafodaeth agored ynglŷn â nifer o faterion.


Cofnodion

Cofnodion y Bwrdd Strategol 31 Ionawr 2017
Cofnodion y Bwrdd Strategol 29 Tachwedd 2016
Cofnodion y Bwrdd Strategol 6 Hyref 2016
Cofnodion y Bwrdd Strategol 14 Mehefin 2016
Cofnodion y Bwrdd Strategol 23 Mawrth 2016
Cofnodion y Bwrdd Strategol 15 Ionawr 2016
Cofnodion y Bwrdd Strategol 23 Tachwedd 2015
Cofnodion y Brwdd Strategol 29 Medi 2015
Cofnodion y Bwrdd Strategol 8 Gorffennaf 2015
Cofnodion y Bwrdd Strategol 12 Mai 2015
Cofnodion y Bwrdd Strategol 13 Ebrill 2015
Cofnodion y Bwrdd Strategol 13 Ionawr 2015
Cofnodion y Bwrdd Strategol 26 Tachwedd 2014
Cofnodion y Bwrdd Strategol 2 Hydref 2014
Cofnodion y Bwrdd Strategol 10 Mehefin 2014
Cofnodion y Bwrdd Strategol 7 Ebrill 2014
Cofnodion y Bwrdd Strategol 11 Mawrth 2014
Cofnodion y Bwrdd Strategol 15 Chwefror 2014
Cofnodion y Bwrdd Strategol 6 Rhagfyr 2013
Cofnodion y Bwrdd Strategol 6 Medi 2013
Cofnodion y Bwrdd Strategol 2 Awst 2013
Cofnodion y Bwrdd Strategol 16 Gorffennaf 2013
Cofnodion y Bwrdd Strategol 7 Mehefin 2013
Cofnodion y Bwrdd Strategol 8 Mai 2013

Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr

Mewn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr ddydd Iau 25 Mehefin 2020, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Roedd y golygfe…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn dyfarnu bron £600k i gefnogi gwasanaethau cam-drin domestig led…

Mewn partneriaeth â'r Weinyddiaeth Gyfiawnder, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn falch o gyhoeddi bod £635,150 wedi cael ei ddyran…

Gweld mwy >

Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu ledled Cymru yn chwarae rôl ganolog y…

Ers 2003, mae rôl Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) wedi bod yn ganolog i blismona bro ar draws Cymru. Mae hyn wedi bod yn arbennig o amlw…

Gweld mwy >