Resize Text:

Switch to:

Transparency

Y Bwrdd Strategol

Bwrdd Strategol y Comisiynydd yw’r strwythur ffurfiol y mae’r Comisiynydd, y Prif Gwnstabl a’u timau arweinyddiaeth yn ei ddefnyddio i bennu cyfeiriad Heddlu De Cymru.

Ochr yn ochr â gwneud penderfyniadau ffurfiol, mae’r Bwrdd yn system bwysig ar gyfer sicrhau bod Heddlu De Cymru’n effeithlon ac yn effeithiol drwy ddal y Prif Gwnstabl i gyfrif – sef dyletswydd gyfreithiol y Comisiynydd.

Diben y Bwrdd yw:

  • Archwilio perfformiad;
  • Cytuno ar gyfeiriad strategol; a
  • Thrafod unrhyw risgiau posibl i’r sefydliad.

Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd yn fisol lle ceir trafodaeth agored ynglŷn â nifer o faterion.


Cofnodion

Cofnodion y Bwrdd Strategol 31 Ionawr 2017
Cofnodion y Bwrdd Strategol 29 Tachwedd 2016
Cofnodion y Bwrdd Strategol 6 Hyref 2016
Cofnodion y Bwrdd Strategol 14 Mehefin 2016
Cofnodion y Bwrdd Strategol 23 Mawrth 2016
Cofnodion y Bwrdd Strategol 15 Ionawr 2016
Cofnodion y Bwrdd Strategol 23 Tachwedd 2015
Cofnodion y Brwdd Strategol 29 Medi 2015
Cofnodion y Bwrdd Strategol 8 Gorffennaf 2015
Cofnodion y Bwrdd Strategol 12 Mai 2015
Cofnodion y Bwrdd Strategol 13 Ebrill 2015
Cofnodion y Bwrdd Strategol 13 Ionawr 2015
Cofnodion y Bwrdd Strategol 26 Tachwedd 2014
Cofnodion y Bwrdd Strategol 2 Hydref 2014
Cofnodion y Bwrdd Strategol 10 Mehefin 2014
Cofnodion y Bwrdd Strategol 7 Ebrill 2014
Cofnodion y Bwrdd Strategol 11 Mawrth 2014
Cofnodion y Bwrdd Strategol 15 Chwefror 2014
Cofnodion y Bwrdd Strategol 6 Rhagfyr 2013
Cofnodion y Bwrdd Strategol 6 Medi 2013
Cofnodion y Bwrdd Strategol 2 Awst 2013
Cofnodion y Bwrdd Strategol 16 Gorffennaf 2013
Cofnodion y Bwrdd Strategol 7 Mehefin 2013
Cofnodion y Bwrdd Strategol 8 Mai 2013

Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >