Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Y Comisiynydd a’i dîm yn codi arian er budd cyn gydweithiwr

Wedi'i ddiweddaru: 07/09/2018

Ddydd Sul 16 Medi 2018, bydd y Comisiynydd Alun Michael ac aelodau o’i dîm, Lee Jones, Cerith Thomas, Jayne Powney, Jackie Trow a Christina Phillips yn gwisgo eu hesgidiau rhedeg ac yn cymryd rhan yn Ras 10k Bae Abertawe er budd Geoff Petty, cyn gydweithiwr a ffrind.

Bu Geoff, y Prif Swyddog Cyllid yn swyddfa’r Comisiynydd, mewn damwain ddifrifol gyda beic modur ar yr M4 ar ei ffordd i’r gwaith ym mis Hydref 2017. O ganlyniad, cafodd Geoff anafiadau i’w ymennydd a newidiodd ei fywyd, ac ar hyn o bryd mae’n cael gofal yn Ysbyty Rookwood, Caerdydd.

Mae’r Comisiynydd a’i dîm yn codi arian tuag at Headway, elusen anafiadau i’r ymennydd sy’n rhoi cymorth i oroeswyr, eu teuluoedd a’u gofalwyr drwy amrywiaeth eang o wasanaethau, gan gynnwys rhaglenni adsefydlu cleifion, cymorth i ofalwyr, ail-integreiddio cymdeithasol, allgymorth cymunedol a gofal seibiant.

Mae Headway wedi rhoi cymorth gwerthfawr i Geoff a’i wraig drwy’r cyfnod hynod anodd hwn ac mae’r tîm yn anelu at godi arian ar gyfer cangen Caerdydd a De-ddwyrain Cymru.

Yn ogystal â Ras 10k Bae Abertawe, mae Christina, Jackie a Jayne yn gobeithio codi mwy fyth o arian drwy gymryd rhan yn Hanner Marathon Caerdydd ar 7 Hydref a’r Tough Runner Epic Trail Run yn Abertawe ar 21 Hydref 2018.

Os hoffech gefnogi eu hymdrechion a chyfrannu at Headway, gallwch wneud hynny drwy ddilyn y ddolen hon.
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >