Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Neges i gymunedau De Cymru gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Y Gwir Anrh Alun Michael

Wedi'i ddiweddaru: 24/03/2020

Yn sgil y cyfyngiadau newydd a gyhoeddwyd gan y Prif Weinidog neithiwr, nid oes angen i'r heddlu ddweud wrthych am ddilyn y rheolau. Y model i fi yw'r hyn ddigwyddodd yng Nghymru pan ddaeth y gwaharddiad ar smygu mewn mannau cyhoeddus i rym – nid oedd unrhyw broblemau gyda gorfodi gan fod pobl yn ufuddhau i'r gyfraith.

Nid ydych yn ufuddhau i'r gyfraith am fod swyddogion yr heddlu yn sefyll ar gornel pob stryd, ond am ein bod yn rhan o gymdeithas sy’n parchu’r gyfraith. Mae'r ffaith bod yr heddlu wedi cael pwerau gorfodi yn dangos pa mor ddifrifol yw hyn a bod yn rhaid i bawb ddilyn y rheolau sydd wedi cael eu gosod.

Peidiwch ag anghofio bod swyddogion a staff yr heddlu yn gymaint o ran o’n cymuned â’r gweddill ohonom – mae ganddynt yr un pryderon am eu plant, eu perthnasau, am rieni hŷn â staff y GIG – ac fel staff y GIG maent yno i’n helpu ni, nid yn rhyw fath o rym goresgynnol.

Syr Robert Peel wnaeth fathu'r ymadrodd ‘yr Heddlu yw'r Gymuned a'r Gymuned yw'r Heddlu’. Gall camau gorfodi gynnig cymorth pan fo angen a bydd mwy o wybodaeth ar gael pan gaiff manylion am y rheoliadau eu cyhoeddi.

Er gwaethaf yr argyfwng sy'n mynd rhagddo, cofiwch fod yn rhaid i'r heddlu ddelio â throseddau cyfundrefnol, trais a chamdriniaeth ddomestig, masnachu pobl a materion sy'n ymwneud â chyffuriau o hyd, felly peidiwch â gwneud y gwaith yn anoddach. Mae'r Prif Weinidog wedi gwneud y rheolau'n glir iawn neithiwr ac rydym wedi clywed cais clir iawn i drigolion Cymru gan y Prif Weinidog Mark Drakeford.

Gadewch i ni ymateb i’r cais hwnnw o ddifrif.

Alun Michael
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De CymruY newyddion diweddaraf

Helpwch i amddiffyn plant a phobl ifanc yn eich cymuned

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru Alun Michael yn gofyn i bawb yn ein cymunedau – teulu, ffrindiau, cymdogion, gweithwyr post, gyr…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn cyflwyno apêl gŵyl y banc i gymunedau De Cymru

Cyn penwythnos gŵyl banc y gwanwyn, rhannodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, y Gwir Anrh Alun Michael, neges â chymunedau De Cymru:

“Wrth …

Gweld mwy >

Nid yw ein neges wedi newid. Dylech barhau i Aros Gartref, Diogelu’r GIG ac Achu…

Arhoswch Gartref, Helpwch i Ddiogelu’r GIG ac Achub Bywydau. Nid yw’r neges wedi newid yma yng Nghymru ac rydym yn parhau i ofyn i’n cymunedau ddilyn …

Gweld mwy >