Resize Text:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Mae Heddlu De Cymru yn chwilio am Gaplaniaid gwirfoddol

Wedi'i ddiweddaru: 08/03/2017

Prif ddiben y rôl yw darparu a chydgysylltu gwasanaeth cymorth bugeiliol rhyng-enwadol i swyddogion yr heddlu a staff a gyflogir gan Heddlu De Cymru, ynghyd â chefnogaeth i Gwnstabliaid Gwirfoddol, a gwirfoddolwyr eraill sydd wedi eu lleoli yn yr heddlu, a’u teuluoedd.

Mae proffil y rôl ar gael i’r rheini sydd â diddordeb

Yn ychwanegol at broffil y rôl, rhaid i bob ymgeisydd fod yn barod i gael ei fetio.

Mae’r swydd ar agor i Gaplaniaid o bob sefydliad Ffydd.

Diddordeb mewn dod yn Gaplan gwirfoddol

Bydd gofyn i chi gael 2 eirda; rhaid i 1 fod oddi wrth eich sefydliad ffydd.

Os hoffech gofrestru eich diddordeb yn y rôl hon yna cysylltwch â’r Arolygydd Dean Evans ar Dean.Evans@south-wales.pnn.police.uk

Am gael rhagor o wybodaeth?

Bwriedir cynnal noson agored ym Mhencadlys Heddlu Pen-y-bont ar Ogwr yn gynnar nos Fercher 22 Mawrth 2017 a chewch wahoddiad ffurfiol iddo

Dogfennau ychwanegol

– Asesu Risg
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >