Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lansio Cronfa Dioddefwyr

Wedi'i ddiweddaru: 20/03/2017

Mae’n bleser gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru gyhoeddi bod y Cronfa i Ddioddefwyr wedi cael ei lansio am yr ail flwyddyn ac mae nawr ar agor ar gyfer ceisiadau. Mae hon yn gronfa gwerth £250,000 sy’n agored i sefydliadau trydydd sector sy’n darparu gwasanaethau arbenigol i ddioddefwyr troseddau yn Ne Cymru.

Mae arweinydd dioddefwyr, Wendy Evans, yn esbonio mwy am y gronfa a’r broses o wneud cais yn y fideo byr yma:

 

 

Cliciwch yma i ddysgu mwy am y prosiectau a wnaeth lwyddo i gael arian y llynedd.

I weld y ffurflen gais a’r dogfennau canllaw, ewch i wefan y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >