Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Cynorthwyydd Gweinyddol Dwyieithog Swydd Wag

Wedi'i ddiweddaru: 17/02/2017

Gyfeillgar a phroffil uchel, gan weithio’n agos gyda thîm uniongyrchol o dri aelod profiadol o staff – Cynorthwyydd Personol/Rheolwr Swyddfa’r Comisiynydd, a’r ddau Ysgrifennydd i’r Comisiynwyr Cynorthwyol a Phrif Swyddogion.

Mae’r swydd wedi’i lleoli’n bennaf ym Mhencadlys Heddlu De Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr, cartref Heddlu mwyaf a phrysuraf Cymru.

Ar ôl cyfnod prawf ar leoliad (i weld a ydych yn hoffi’r gwaith ac a allwn gynnig Prentisiaeth i chi) gallech fynd ati i gwblhau Prentisiaeth lawn lle y byddwn yn eich helpu i gyflawni NVQ Lefel 2 neu 3 o’ch dewis – mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid, TG neu Weinyddiaeth Busnes.

I wneud cais am y swydd hon, llenwch y Ffurflen Gais, a dychwelyd erbyn naill ai:

Swydd:
Mae Heddlu De Cymru a Chomisiynydd Trosedd
Ty Morgannwg
Pencadlys Heddlu
Bont ar Ogwr
CF31 3SU

Neu e-bostiwch: commissionervacancy@south-wales.pnn.police.uk

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl hon, cysylltwch â Leah Lewis drwy e-bost: leah.lewis@south-wales.pnn.police.ukneu ffoniwch: 01656 869 366.

Dyddiad cau: 3 Mawrth, 2017 gan 12 ganol dydd

Mae’r Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer De Cymru yn gadarn yn cefnogi polisi cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bob unigolyn cymwys waeth beth yw eu rhyw, tarddiad ethnig, cred grefyddol, cyfeiriadedd rhywiol neu anabledd

 
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >