Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Adroddiad ar Effaith Cronfa Dioddefwyr 2017

Wedi'i ddiweddaru: 26/01/2018

Sefydlwyd Cronfa Dioddefwyr Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn 2016 i gefnogi prosiectau a gwasanaethau arbenigol newydd neu gyfredol sy’n gweithio ag unigolion ac aelodau’u teulu yr effeithiwyd yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol arnynt gan drosedd. Roedd y Gronfa’n awyddus i gefnogi syniadau arloesol prosiectau fyddai’n cydategu gwasanaethau cymorth presennol ar gyfer dioddefwyr.

Mae ceisiadau am arian yn cael eu trefnu gan Y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru sydd wedi darparu adroddiad ar effaith y gronfa: Adroddiad ar Effaith Cronfa Dioddefwyr 2017

Fe fydd cronfa 2018 yn agor am geisiadau am grantiau o £5000-£30000 yn fuan – manylion i ddilyn ar y we fan.
Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >