Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Newyddion

03/02/2017

Heddlu De Cymru yn annog cefnogwyr i #YfedLlaiMwynhauMwy

Dywedodd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru:

“Mae’r ymgyrch Yfed Llai Mwynhau Mwy, sydd bellach yn ei thrydedd flwyddyn, wedi llwyddo i leihau’r gal…

Gweld mwy >
27/01/2017

Heddlu De Cymru yn cefnogi Diwrnod Cofio’r Holocost

Dechreuodd Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio’r Holocost y diwrnod cofio yn 2001 fel amser i oedi a chofio’r rheini a gollwyd, ac anrhydeddu goroeswyr y cyfundrefnau hyn.

Mae …

Gweld mwy >


Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >