Resize Text:

Switch to:

Ymgyrch #YfwchLaiMwynhewchFwy

Lansiodd Comisiynydd yr Heddlu Alun Michael, a’r Prif Gwnstabl Peter Vaughan yr ymgyrch Gwybod y Sgôr #YfwchLaiMwynhewchFwy ar ddechrau 2015 i helpu i leihau troseddau treisgar drwy fynd i’r afael â goryfed yng nghanol ein trefi a’n dinasoedd.

Mae’r ymgyrch yn cynnwys y negeseuon canlynol:

• Mae’n anghyfreithlon i werthu diod i rywun sy’n feddw
• Os ydych yn feddw, ni werthir diod i chi a chewch chi ddim mynediad i safle trwyddedig
• Cewch noson allan well os yfwch lai o alcohol

Y newyddion diweddaraf

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >

Lansio strategaeth newydd i fynd i'r afael â Thrais yn erbyn Menywod a Merched y…

Yn Neuadd y Sir Caerdydd, ddydd Iau 3 Hydref, croesawodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Y Gwir Anrh Alun Michael, bartneriaid ledled De Cymru i la…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn cydnabod cyfraniad Hyrwyddwyr Datblygu pobl dduon ac Asiaidd a …

Yr wythnos hon cynhaliodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, y cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau er mwyn cydnabod ymrwymiad a chymorth …

Gweld mwy >