Resize Text:

Switch to:

Ymgyrch #YfwchLaiMwynhewchFwy

Lansiodd Comisiynydd yr Heddlu Alun Michael, a’r Prif Gwnstabl Peter Vaughan yr ymgyrch Gwybod y Sgôr #YfwchLaiMwynhewchFwy ar ddechrau 2015 i helpu i leihau troseddau treisgar drwy fynd i’r afael â goryfed yng nghanol ein trefi a’n dinasoedd.

Mae’r ymgyrch yn cynnwys y negeseuon canlynol:

• Mae’n anghyfreithlon i werthu diod i rywun sy’n feddw
• Os ydych yn feddw, ni werthir diod i chi a chewch chi ddim mynediad i safle trwyddedig
• Cewch noson allan well os yfwch lai o alcohol

Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >