Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Cynllun ar gyfer Lles Anifeiliaid

Beth mae'r ymwelwyr yn ei wneud?

Mae parau o wirfoddolwyr yn ymweld â chyndai, stablau, faniau cŵn a wageni ceffylau'r heddlu yn yr Adran Cŵn a Cheffylau yn ddirybudd bob wythnos er mwyn arsylwi ar les cŵn a cheffylau'r heddlu ar y safle, ac adrodd arno. Mae'r ymwelwyr yn cyflwyno adroddiadau ysgrifenedig i dîm y Comisiynydd ac mae unrhyw faterion a phryderon yn cael eu trafod â'r Panel Lles Anifeiliaid, sy'n cwrdd deirgwaith y flwyddyn.  Mae aelodau'r panel yn cynnwys milfeddyg lleol, yr RSPCA a'r Arolygydd sy'n gyfrifol am yr adran.

 

Pam mae hyn yn bwysig?

Er nad yw'r cynllun yn ofynnol yn gyfreithiol, mae'r Comisiynydd a Heddlu De Cymru yn falch bod De Cymru yn un o'r nifer gynyddol o heddluoedd yng Nghymru a Lloegr sy'n cynnal cynllun ymweliadau lles anifeiliaid.

 

Sefydlwyd y cynllun yn Ne Cymru yn 2001, yn dilyn marwolaeth ci mewn heddlu gwahanol. Fel rhan o'r gwersi a ddysgwyd tynnwyd sylw at yr angen am gynllun tryloyw ac atebol er mwyn ennyn hyder y cyhoedd yn y gofal a roddir i anifeiliaid yr heddlu a'r ffordd y cânt eu hyfforddi. Cefnogir y cynllun gan yr RSPCA ac elusen Dogs Trust, ac mae hefyd yn golygu bod ein heddlu'n gallu cael cŵn rhodd gan Dogs Trust os ydynt yn addas i gael eu hyfforddi fel cŵn yr heddlu.

 

Mae'r canllawiau ar ymweld yn cynnwys pam angen lles yr RSPCA ar gyfer anifeiliaid.

 

Pwy yw ein gwirfoddolwyr?

Ar hyn o bryd caiff gwirfoddolwyr eu dethol o blith aelodau'r Paneli Ymweld â Dalfeydd, a benodir yn dilyn proses gwneud cais.

Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr

Mewn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr ddydd Iau 25 Mehefin 2020, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Roedd y golygfe…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn dyfarnu bron £600k i gefnogi gwasanaethau cam-drin domestig led…

Mewn partneriaeth â'r Weinyddiaeth Gyfiawnder, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn falch o gyhoeddi bod £635,150 wedi cael ei ddyran…

Gweld mwy >

Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu ledled Cymru yn chwarae rôl ganolog y…

Ers 2003, mae rôl Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) wedi bod yn ganolog i blismona bro ar draws Cymru. Mae hyn wedi bod yn arbennig o amlw…

Gweld mwy >