Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Cwynion am y Prif Gwnstabl

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn gyfrifol am ymchwilio i gwynion yn erbyn Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru.

Os ydych o’r farn eich bod wedi cael eich trin yn annheg gan y Prif Gwnstabl, neu’n ystyried ei fod wedi ymddwyn mewn modd sydd islaw’r safonau y byddai unigolyn rhesymol yn ei ddisgwyl, mae hawl gennych i gwyno.

Ar ôl cael cwyn yn erbyn y Prif Gwnstabl, bydd y Comisiynydd yn penderfynu a ddylid cofnodi’r cwyn cyn pen deg diwrnod gwaith ac yna rhoi gwybod i chi, yn unol â’r Canllawiau Statudol a luniwyd gan Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu.  Byddwch yn cael gwybod am gynnydd eich cais yn ystod pob cam o’r broses.

Dychwelwch y ffurflen wedi’i chwblhau i:

Ty Morgannwg
Pencadlys Heddlu
Penybont
CF31 3SU

E-bost: commissioner@south-wales.pnn.police.uk

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae tudalen olaf y Ffurflen Gwyno yn cynnwys cwestiynau am gydraddoldeb ac amrywiaeth.  Er bod llenwi’r adran hon yn ddewisol, byddem yn gwerthfawrogi petai modd i chi ei llenwi.  Yn syml mae’n ein galluogi i fonitro proffil yr achwynwyr a nodi tueddiadau a allai fod yn bwysig.

Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol ac ni fydd yn gysylltiedig â’ch cwyn bersonol nac yn cael ei defnyddio gan unrhyw un sy’n ymdrin â’ch cwyn.

Efallai yr hoffech hefyd gyfeirio at ein polisi cwynion

Y newyddion diweddaraf

Helpwch i amddiffyn plant a phobl ifanc yn eich cymuned

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru Alun Michael yn gofyn i bawb yn ein cymunedau – teulu, ffrindiau, cymdogion, gweithwyr post, gyr…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn cyflwyno apêl gŵyl y banc i gymunedau De Cymru

Cyn penwythnos gŵyl banc y gwanwyn, rhannodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, y Gwir Anrh Alun Michael, neges â chymunedau De Cymru:

“Wrth …

Gweld mwy >

Nid yw ein neges wedi newid. Dylech barhau i Aros Gartref, Diogelu’r GIG ac Achu…

Arhoswch Gartref, Helpwch i Ddiogelu’r GIG ac Achub Bywydau. Nid yw’r neges wedi newid yma yng Nghymru ac rydym yn parhau i ofyn i’n cymunedau ddilyn …

Gweld mwy >