Resize Text:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Cwyn yn erbyn Panel yr Heddlu Throseddu

Mae Panel yr Heddlu a Throseddu yn gyfrifol am oruchwylio Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ac adolygu a chraffu ei benderfyniadau.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful sy’n gyfrifol am weinyddu Panel yr Heddlu a Throseddu.

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn gyfrifol am ymchwilio i gwynion yn erbyn Panel yr Heddlu a Throseddu.

Gwelir y manylion cyswllt isod:

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
CF35 5LJ

Ffôn: 0300 790 0203

Ffacs: 01656 641199

www.ombudsman-wales.org.uk

Y newyddion diweddaraf

Helpwch i amddiffyn plant a phobl ifanc yn eich cymuned

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru Alun Michael yn gofyn i bawb yn ein cymunedau – teulu, ffrindiau, cymdogion, gweithwyr post, gyr…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn cyflwyno apêl gŵyl y banc i gymunedau De Cymru

Cyn penwythnos gŵyl banc y gwanwyn, rhannodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, y Gwir Anrh Alun Michael, neges â chymunedau De Cymru:

“Wrth …

Gweld mwy >

Nid yw ein neges wedi newid. Dylech barhau i Aros Gartref, Diogelu’r GIG ac Achu…

Arhoswch Gartref, Helpwch i Ddiogelu’r GIG ac Achub Bywydau. Nid yw’r neges wedi newid yma yng Nghymru ac rydym yn parhau i ofyn i’n cymunedau ddilyn …

Gweld mwy >