Resize Text:

Cwyn yn erbyn Panel yr Heddlu Throseddu

Mae Panel yr Heddlu a Throseddu yn gyfrifol am oruchwylio Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ac adolygu a chraffu ei benderfyniadau.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful sy’n gyfrifol am weinyddu Panel yr Heddlu a Throseddu.

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn gyfrifol am ymchwilio i gwynion yn erbyn Panel yr Heddlu a Throseddu.

Gwelir y manylion cyswllt isod:

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
CF35 5LJ

Ffôn: 0300 790 0203

Ffacs: 01656 641199

www.ombudsman-wales.org.uk

Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >